EXCAVACIONS CASAS D'OLIUS S.L.

  info@excavacionscasas.com                                                                                                                                              973482750  |    608195929       

EXCAVACIONS CASAS D'OLIUS S.L.

Serveis

Ens dediquem a:

  • Consolidació i preparació de terrenys.
  • Excavacions.
  • Servei de matxuqueig d’àrids.
  • Transport de maquinària.
  • Fresat de camins.
  • Subministre i transport d’àrids i pedra d’escullera, amb cantera pròpia. CE producte
  • Formació de cunetes en terres i revestides de formigó, remuntables, en V i trapezoïdals.
  • Servei de llevaneus.
EXCAVACIONS CASAS D'OLIUS S.L. maquina pesada
© 2023 EXCAVACIONS CASAS D'OLIUS S.L. Todos los derechos reservados
Producido por BeeDIGITAL