EXCAVACIONS CASAS D'OLIUS S.L.

Serveis

Ens dediquem a:
  • Consolidació i preparació de terrenys.
  • Excavacions.
  • Servei de matxuqueig d’àrids.
  • Transport de maquinària.
  • Fresat de camins.
  • Subministre i transport d’àrids i pedra d’escullera, amb cantera pròpia. CE producte
  • Formació de cunetes en terres i revestides de formigó, remuntables, en V i trapezoïdals.
  • Servei de llevaneus.
image-174398-excavacions-casas-d-olius-maquina-pesada.jpg?1437576377863